Facebook
GARANTII

Meie kaupadele kehtib tootja poolt antud garantii.
Kui tootja ei anna garantiid, kehtib toodetele kaheaastane garantiiaeg, mis kestab täpselt kaks aastat arvel märgitud müügikuupäevast.
Kui kaup on rikutud või vajab garantiiremonti, võtke meiega kõigepealt ühendust telefoni teel, e-meili vahendusel või tulge otse kontorisse (vt. Kontaktid). Garantiitingimustest lugege täpsemalt menüü alajaotusest Teave > Kasutajaleping.

TAGASTUS

Tagastatav kaup peab olema täielikult komplekteeritud. Kauba täieliku komplekteerimise ja pakkimise eest vastutab Ostja. Kui kaup ei ole täielikult komplekteeritud või pakend on kahjustatud, võib Müüja või tema esindaja keelduda kauba tagasivõtmisest.  
Kaup peab olema pakitud samasse pakendisse, milles ta oli kohale toimetatud. Pakend peab olema kahjustamata ja puhas.
Kui ostetud kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, peab Ostja ebakvaliteetse kauba välja vahetama või raha tagastama. Tagastustingimustest lugege täpsemalt menüü alajaotusest Teave > Kasutajaleping.