Originaalsed leedu lotomängud

Lauamänge armastavad nii lapsed kui ka täiskasvanud. Need mängud arendavad keelekasutust, nägemis-motoorset koordinatsiooni, õpetavad kannatlikkust ja järjekindlust, kujundavad oskust tähelepanu koondada ja, mis kõige tähtsam, annavad toreda võimaluse olla koos oma vanematega.
   NUPUTAJA - teades, kui oluline on luua, mängida ja õppida - esitleb oma originaalset mängudeseeriat „Tunnid rebasepoiss Bonniga“. See on seeria lotomänge värviliste mänguliste joonistustega, mis ei paku lapsele ainult silmarõõmu, vaid tekitab ka positiivseid emotsioone, õpetab värve tunnetama, arvutama, jutustama, arendab loogilist mõtlemist, tähelepanelikkust, isegi ärgitab läbi mõtlema kogetud situatsioone, aitab lastel välja kujundada tervisliku toitumise harjumusi.

Lotomäng „Logo Zoo“

Loogiline mäng on mõeldud lastele vanuses 3-6 aastat. 6 mängutabelit ülesannetega ja 54 paksu pappkaarti on loodud selleks, et arendada lapse tähelepanelikkust, loogilist mõtlemist ja mälu. „Logo Zoo“ lotomängu ülesanded on 3 tüüpi. Nagu sõnastas üks ema: “Laduda kaarte värvi järgi – see on nauding, mõõdu järgi – suur rõõm, koguse järgi – arendab kannatlikkust.“ Just sellepärast, et mäng on mitmekesine, ei tüdine lapsed ära, vaid pöörduvad üha uuesti selle juurde tagasi, et kontrollida oma oskusi, lootes paremini ja kiiremini ülesannet täita. „Logo Zoo“ on suurepärane võimalus leida lastele pikemaks ajaks tegevus. Vanemad ja tublimad lapsed võivad mängida omavahel. See mäng annab võimaluse olla koos perega, õppida ja rõõmustada koos sõpradega.

Lotomäng „Muutused“

Lotomäng „Muutused“ õpetab lastele järjepideva sidusa jutustuse loomist. See õppevahend on mõeldud eelkooliealistele lastele. Mäng koosneb 6 mängutabelist, millel on kontuurjoontega pildid, ja 24 pappkaardist analoogsete värviliste joonistustega.
Järjepidevalt mänguliste piltidega kaarte ladudes õpivad lapsed mõistma muutusi looduses ja eluringi nähtusi. Pärast ülesande lõpetamist loob laps 6 lugu ja jutustab need. Muide, piltidel on kujutatud rebasepoiss Bonni, tegelaskuju, kes on loodud meie leedu kolleegide poolt, laste parim sõber ja õpetaja. Selles mängus osaleb Bonni looduse muutumispiltides, aidates niiviisi paremini mõista olukorda, lähendada seda lapse maailmale.

Lotomöng „Ole hea“

Lotomäng „Ole hea“ on mõeldud vanematele lastele vanuses 5-10 aastat. Värvilistel kaartidel on ära toodud erinevad situatsioonid. Need ei ärgita mitte ainult lugu jutustama, vaid ka õhutavad avameelset vestlust ja arutelu. Tähelepanekud, kuidas käituksid tema pere erinevad liikmed või sõbrad antud olukorras, kuidas ta ise peaks käituma, kannustab last kriitiliselt mõtlema, analüüsima. „Aga mida ütleks rebasepoiss Bonni?“ - igaüks võib joonistada ja kirja panna oma mõtted selleks jäetud kohas tabeli all. Kontuurjoontega mängutabeleid võib värvida. Paljundades tabeleid, saab ülesande jaotada tervele rühmale. See mäng annab suurepärase võimaluse suhtlemiseks ja teineteise paremaks tundmaõppimiseks. Meie ühiskonnas, kus kiusamine, agressiivsus ja väärteod esinevad ka laste hulgas, võib rebasepoiss Bonni osutuda vahelüliks lapse ja täiskasvanu, hea ja kurja vahel, sõbraks, kes võib õpetada last talle arusaadavas keeles, mitte olles seejuures pealetükkiv.

Lotomäng „Tervislik toitumine“

Loto „Tervislik toitumine“ aitab lastel vanuses 3-8 aastat kujundada tervisliku toitumise harjumusi. 108 kaarti erinevate toitudega ja toiduainetega pakuvad huvi eelkõige tüdrukutele, tulevastele perenaistele. Oma päevaratsiooni loomist õpetab toidupüramiidi põhimõte. Mängutabeli täitmiseks ei tule toetuda mitte ainult oma maitsele, vaid ka järgida reegleid, võib-olla aru pidada oma klassikaaslastega, õpetajaga, vanematega. Või vastupidi, mõistes tervisliku toitumise põhimõtet, võib õpetada seda ka lähedastele ja aidata koos üle saada halbadest toitumisharjumustest. Mäng sobib klassiväliseks tegevuseks, projektitööks, arutelude läbiviimiseks.