Facebook
Õppevahend on välja töötatud ja välja lastud koostöös Leedu pedagoogide, kunstnike ja kirjastajatega. Gudragalvise originaatooted tõmbavad tähelepanu uute kompaktsete pakenditega. Paksud pappkaardid värviliste piltidega jätkavad hariva mängu  „Õppetunnid rebasepoiss Bonniga“ seeriat. Kaartide komplekt on mõeldud lastele vanuses 3-6 aastat ja erivajadustega lastele.  Õppevahendi eesmärk on õhutada last kõnelema ja lugusid jutustama, arendada lapse vaatlusoskust ja loogilist mõtlemist. Igal komplektil on muidugi oma idee, aga nad erinevad ka joonistuste iseloomu, stiili ja värvilahenduse poolest.
Komplekt „Toidu teekond“ (003946) täiendab rida õppevahendeid, tutvustab toidu valmistamist, ökoloogiat ja folkloori. Joonistused kaartidel on väga lähedased lapse maailmale, selged, lihtsad ja pastelsetes toonides. See võimaldab paremini mõista ja vastu võtta infot. Sorteerides kaarte teemarühmade järgi mõistab laps, kuidas tuleb leib tema lauale, millest valmistatakse tema lemmikpannkooke või keedetakse moos.  24 kaardil esitatud joonistused saab jagada, kas iseseisvalt või täiskasvanu abiga,  7-sse temaatilisse rühma  ja luua nii sidusa loo, samuti võib laps välja mõelda oma lemmiktoidu teekonna.
Kaardikomplekt „Vale tööriist“ (  003945) sunnib last järele mõtlema, mis siin on valesti.  8 süžeeliini kangelane, vanamees, ajab segi tööriistad: raiub puid rehaga, sööb labidaga...  Last ärgitatakse rääkima, oma arvamust avaldama, kriitiliselt mõtlema, leidma kaartide õiged loogilised jadad ja lugu jutustama. Kaartide humoorikas alatoon ei jäta kedagi külmaks, kannustab rääkima ka kõige kinnisemat  või kõneraskustega last.
Juba kaardikomplekti „Üles-alla“ (003992) pealkiri annab mõista, et ees ootab reis. Reis toredate koduloomadega: papagoiga, kassipojaga, hiirekesega, kuldkalaga, oravaga ja siiliga. Süžeede kangelased tegutsevad reaalses, loomadele tavalises keskkonnas. Ladudes kaarte järjestikku tunnevad lapsed kiiresti ära detailid ja leiavad erinevused.  Rahulikud pastelsed toonid lubavad koondada tähelepanu ülesandele.  Püüdes kirjeldada tegelaskujude asendit ruumis peab laps kasutama uusi, talle veel tundmatuid sõnu ja rikastab nii oma sõnavara ning arendab ruumilist mõtlemist.
Kaardikomplekti „Hetkeemotsioonid“ (003947) teravmeelsed pildid loomadest motiveerivad last emotsioonide äratundmisele ja nende kirjeldamisele. Laps vaatleb kaarte  erinevate näoilmete, žestide ja poosidega loomadest, tunneb ära erinevad emotsionaalsed seisundid ning võrdleb neid oma kogemuste ja elamustega. Pildid julgustavad rääkima oma enesetundest ja emotsionaalsetest probleemidest. See õppevahend aitab pedagoogidel, psühholoogidel ja sotsiaaltöötajatel leida tee lapse südamesse.
Eelmainitud õppevahendid mitmekesistavad lapse haridustegevust ja vaba aega, arendavad esteetilist maitset.